De afgelopen jaren heb ik vele lokale korpsen, gemeenten, regio’s en landelijke organisaties ondersteund bij uiteenlopende organisatievraagstukken, waaronder:

  • Ondersteuning en begeleiding regionaliseringsprocessen voor o.a. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Limburg-Zuid
  • Begeleiding intergemeentelijke samenwerking voor o.a. gemeenten in Zuid-Holland-Zuid en Noord-en Oost-Gelderland
  • Interimwerkzaamheden voor Brandweer Nederland
  • Overige bedrijfsvoeringsvraagstukken (waaronder audits en kwaliteitsmetingen, efficiencyonderzoeken, het opstellen van organisatie- en beleidsplannen, onderzoek naar de samenwerking tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers)
  • Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar o.a. de kwaliteit en financiering van het brandweeronderwijs in Nederland

Copyright 2011 Lieke de Geus Organisatieadvies | Ontwerp & Realisatie: Studio Impact