Als zelfstandig organisatieadviseur richt ik mij op besturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken van veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen in Nederland.

De opgave waar de veiligheidsregio’s voor staan is vaak complex door de samenwerking met een groot aantal partijen, de verschillen tussen de bestuurlijke en operationele context en het spanningsveld tussen te leveren kwaliteit en de beperkte beschikbare middelen.

De mensen die bij en voor de veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen werken, doen dit doorgaans met overtuiging en bezieling. Voor mij maakt dit het tot een bijzonder werkveld. Vanuit mijn inhoudelijke expertise en met oog voor de bevlogenheid van de mensen lever ik graag een bijdrage aan het nog beter laten functioneren van deze organisaties.


Copyright 2011 Lieke de Geus Organisatieadvies | Ontwerp & Realisatie: Studio Impact